Yeni-abituriyent

Facebook əlaqəsi: ©NURLAN BAĞIRLI.

Diqqət. Test sistemində ilk yenilik SMS-TEST xidməti. İlk dəfə olaraq Yeni Abituriyent Hazırlıq kursunda.
İmtahan nəticələrinizin mobil telefonunuza göndərilməyini istəyirsinizsə nömrənizi qeyd etməyi unutmayın.
Daha ətraflı aşağıdakı qaydalarla tanış olun:
1. Nömrələr yaddaşda saxlanılmır. Hər şey sistem tərəfindən idarə olunur.
2. Nömrələr sistem tərəfindən istifadə olunduğundan nəticə göndərilən nömrələrə zəng vurmayın. Vursanız da cavabsız qalacaq.
3. Sistemdə çox yüklənmə olduğu üçün bəzən nəticələrin göndərilməsi gecikə bilər. Bir az səbirli olun, mesaj mütləq çatdırılacaq.
Arxa fonun rəngini seçin:

Adınız:
Soyadınız:
Telefon nömrəniz:

Diqqət: bir sualda iki variant işarələməyin. Əks halda birinci işarələdiyiniz variant qəbul olunacaq. Nəticələri yalnız bir dəfə göndərmək olar.

Azərbaycan dili → Fonetika

1. Hansı xüsusiyyət sait səslərə aiddir? A) Maneəli tələffüz olunur B) Heca əmələ gətirmir C) Uzun tələffüz olunur D) Küylü olur E) Heca yaratmır 2. Hansı sözdə beş səs var? A) Xaos B) təbiət C) müasir D) teatr E) Səidə 3. Hansı sözdə yazıda işarəsi olmayan səs işlənib? A) Səkkiz B) məktub C) qatıq D) tələffüz E) bərk 4. Hansı samit qoşalığında tələffüz fərqi əmələ gətirmir? A) Kk B) qq C) tt D) yy E) ff 5. Hansı sözdə eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir? A) Kələk B) təklif C) güclü D) təqsir E) lampa 6. Hansı söz birləşməsinin birinci tərəfinin son cingiltili samiti kar tələffüz olunur? A) Kənd adamı B) Külək qasırğası C) Zavod müdiri D) Qənd alan E) Hicran yarası 7. Birində sait qoşalığı tələffüzdə fərq yaratmır? A) Təbiət B) Bədii C) Bəraət D) Müəyyən E) Bioloq 8. Hansı fikir doğru deyil? A) Eyni sait qoşalığında səs uzanması tələffüzdə fərq əmələ gətirə bilər B) Beş samit səsin qarşılığı yoxdur C) Səs uzanması Avropa mənşəli sözlərdə də olur D) Səs uzanması ilə vurğu heç zaman üst- üstə düşmür E) Eynicinsli sait qoşalığı olan sözlərin hamısı tələffüzü fərqli olan sözlərdir 9. Hansı sözdə səsdüşümü, səs uzanması, səsdəyişimi və səsartımı fonetik hadisələrin hamısı var? A) Təəccüblə B) Dovğa C) Arifanə D) Qabiliyyət E) Səadət 10. Sözlərdən birində qalın, açıq və dodaqlanmayan saitin ahəngi gözlənilib. A) Qarabağlar B) Orduxan C) Odunçuluq D) Vətənsevərlər E) Qoruqdakılar 11. Hansı sözün yazılışı düz tələffüzü səhvdir? A) Mütəxəssis – ( mütəxəsis) B) Müsaidə — ( müsa:yidə) C) Namünasib –( na:müna:sib) D) Müsdəsna – (müstəsna) E) Monoloji – ( manaloji) 12. Hansı sözün yazılışı səhvdir? A) Miniature B) Saymazlıq C) iztirab D) motoskilet E) Nəvaziş 13. Nümunədə neçə söz səhv yazılıb? Anadı hər kişiyə öz vətəni Bəsliyib sinəsi üstündə onu A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 14. Səhv yazılan söz hansıdır? A) Mazıt B) Portret C) Paraşüt D) Vermişel E) Respublika 15. Aşağıdakılardan hansında səs və hərf tərkibi arasında fərq yoxdur? A) Diqqətli B) Ayaqaltı C) Müəyyən D) əvvəlcədən E) qayıqçı 16. “Palıdlı” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv cavab hansıdır? A) (palıtlı) kimi tələffüz olunur B) Iki kar samit var C) Ancaq qalın saitlər işlənib D) Vurğu son hecaya düşür E) Üç cingiltili samit var 17. “Pıçıldaya-pıçıldaya” sözünün fonetik təhlilinə aid deyil A) Ahəng qanununa tabedir B) (pıçıldıya-pıçıldıya) kimi tələffüz olunur C) Dörd sonor samit var D) Səsuzanması yoxdur E) Deyilişi və yazılışı fərqli sözdür 18. “Comərd” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv cavab hansıdır? A) Bir fonetik hadisə var B) Ahəng qanunu pozulub C) d- samitinin kar qarşılığı işlənib D) Səs uzanması hadisəsi var E) Vurğu son hecaya düşür 19. Hansı sözdə tələffüzdə heç zaman uzanmayan iki saitin ikisi də verilib? A) Insane B) Sevinc C) Senyor D) Düha E) Şüalı 20. “Tumarlamaq” sözünün fonetik təhlili hansı cavabda düzgün verilib. A) Kar samitlə başlayıb cingilyili samitlə bitir. B) Vurğu üçüncü hecaya düşür C) (l) samiti sonor samitdir, tələffüz olunur. D) Beş cingiltili samit var E) Eynicinsli samit qoşalığına nümunə göstərmək olar